Proizvodi

Program preduzeća ima stalnu tendenciju širenja kako bi bilo u prilici da odgovori na najrazličitije zahteve za izradom finih kućišta od lima za različite namene, od telekomunikacija, pa do sistema za naplatu i info pulteva. Višegodisnje iskustvo omogućilo je širenje poslovanja van granica naše zemlje, preduzeće se bavi i dizajniranjem, tehničkom podrškom, izradom tehničkih crteža, a u kooperaciji sa partnerima radi i finalnu izradu najzahtevnijih kućišta za smeštaj elektronike i mehanike, kao što su distributeri za naplatu putarine i bankomati.

Posebno je za pohvalu da je Gilmar prvi i jedini proizvodjač iz Srbije koji je izradio Bitcoin mašinu , za austrijsko tržište, za kompaniju Cointed GMB.


Usluge

Nudimo širok spektar usluga kao što su:

- Finalna izrada najzahtevnijih kućišta za smeštaj elektronike i mehanike
- Tehnička podrška, izrada tehničkih crteža
- Plastifikacija elektroststičkim nanošenjem praha najsavremenijom tehnologijom Švajcarskog proizvođača GEMA
- Usluge savijanja delova od lima na apkant presi proizvodjaca AMADA
- Usluge dizajna i projektovanja